Tiráž

Vydavatel:

Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 – Malešice
Tel.: 266 021 531
Tel.: 266 021 532
Fax: 266 021 533
E-mail: redakce[zavináč]svettisku[.]cz

Šéfredaktorka

Linda Kudrnovská (linda@typo.cz)

Redaktoři

Filip Blažek (filip@typo.cz)

Pavel Kočička (catt@typo.cz)

Jakub Krč (jakub@typo.cz)

Pavel Zelenka (pavel@typo.cz)

Grafika

Jana Vahalíková (jana@marvil.cz)

Pre-press

Studio Marvil (www.marvil.cz)

Člen Icograda Design Media Network.

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13984

ISSN 1214–0716

4. 9. 2009