Pro inzerenty

Časopis TYPO vychází čtyřikrát do roka, jarní číslo v březnu, letní v červnu, podzimní v září a zimní v prosinci. Z celkového nákladu 1500 ks se zhruba polovina distribuuje v České republice, zbytek je distribuován v zahraničí, zejména ve Spojených státech, Německu a dalších evropských zemích. Našimi čtenáři jsou špičkoví typografové, designéři a odborníci na vizuální komunikaci a marketing.

Inzerci do časopisu přijímáme ve formátu PDF, přičemž preferujeme specifikaci PDF X1a. Barvy musejí být v režimu CMYK, dokument musí obsahovat ořezové značky a spadávku 3 mm. Časopis je tištěn ofsetem na kvalitní křídový papír (obálka 250 g/m2, vnitřek 130 g/m2), část čísla věnovaná recenzím a zprávám je tištěna na nenatíraný papír (120 g/m2). Časopis má rozměr 230 × 280 mm a je tištěn v České republice.

Ceník inzerce, inzertní podmínky a další informace vám rádi zašleme na vyžádání na adrese linda@typo.cz.

6. 9. 2009